Vergaderen
Vergaderen in Parkhotel op afspraak

Vergaderen in Gent

Met alle nodige voorzieningen

Parkhotel beschikt over een vergaderzaal voor maximum 10 personen.

De zaal is uitgerust met groot televisiescherm die voorzien is om een computer op aan te sluiten om presentaties weer te geven. Er is ook de mogelijkheid om een flip-over te huren aan 10 €.

Huurprijs zonder reservatie van kamers: 45 € per uur.
Bedrijven die kamers huren, kunnen een korting bekomen op de huurprijs.

Koffie- en theebuffet: 11 € per persoon.
Koffie- en theebuffet met mini gebakjes (3 per persoon): 17 €
Mini belegde broodjes: 6 € per broodje.
Water op de vergadertafel: 1 Liter fles 11 €

Alle andere dranken worden afgerekend volgens de drankenkaart.

Alle aanvragen via info@parkhotelghent.be, graag het adres vermelden.